Soldattorpet Falskogs Källa RT 48

under Övergården i Falskogs rote