Torpet Tuvekalles (Bergela)

under Skogsslätt i Bredareds rote