Torpet Hellsten

under Gretlanda Skattegård i Gretlandas rote