Torpet Kvistatorpet

under Dränggården i Byrotarnas rote