Torpet Lermad

under Skattegården Bredared i Bredareds rote