Kvarnen Skvaltkvarn Fölabäcken

under Gretlanda Skattegård i Gretlandas rote