Torpet Premus

under Gretlanda Skattegård i Gretlandas rote