Gården Rättaregården/ Bengtsgården

under Byrotarnas rote