Torpet Holmlunds

under Skogsslätt i Bredareds rote