Torpet Kungsbacken

under Skogsslätt i Bredareds rote