Torpet Fagerlund (Borggården)

under Gästgivaregården i Falskogs rote