Kvarnen Klämmeströms Kvarn

under Klämmestorp i Byrotarnas rote