Torpet Lindeslätt

under Övergården i Falskogs rote