Beskrivning: Stavared Soldattorp, resterna av husgrunden ligger gömd inne i en granplantering. Kallas även Nymans torpet efter siste soldaten. Soldat Nyman var troligtvis ej släkt med nuvarande Nymans i Stavared.

                       Förste soldat Mårten Persson.

                       Siste soldat Klas Nyman (Andersson).

Antagen soldat 1687 avskedad xxxx enligt soldatregistret.

Mårten Persson

Kommenderad till flottan 1708

Antagen soldat 1709 avskedad 1712 enligt soldatregistret.

Per Staf (Joensson)                                 f xxxx xx xx                         d 1712 xx xx

Antagen soldat 1714 avskedad 1736 enligt soldatregistret.

Oluf Staf (Joensson)                                f 1691 xx xx                                                                                                                                                                               

Antagen soldat 1737 09 03 avskedad 1763 02 10 enligt soldatregistret.

Jöns Brunberg                                          f 1713 xx xx                        d 1779 02 24

h1 Karin Nilsdotter                                    f xxxx xx xx                         d 1746 04 22

h2 Kjerstin Persdotter                              f xxxx xx xx                         d 1754 08 20

h3 Kjerstin Jonsdotter                              f 1730 xx xx Hällstad          d 1785 0706 Hällstad

s Peter                                                      f 1737 09 26 Rångedala

s Anders                                                   f 1741 05 11 Rångedala

d Lena                                                      f 1745 03 20 Hällstad

s Johan                                                     f 1748 03 06 Hällstad

d Annika                                                   f 1751 01 13 Hällstad

s Per                                                         f 1754 02 09 Hällstad

s Anders                                                   f 1757 09 02 Hällstad

s Jonas                                                     f 1766 xx xx Hällstad

d Brita                                                       f 1768 06 26 Hällstad

s Sven                                                      f 1771 11 15 Hällstad

Transport till 526 1743 03 30. Gammal, har fel på hälen förmår ej tjäna. Får avsked 1763 02 10. Felet på hälen har han fått i Kronans tjänst samt lång tjänst så anmäldes han till enkelt underhåll.

Antagen soldat 1743 avskedad 1743 07 24 enligt soldatregistret.

Per Dahlbom (Jönsson)                           f 1707 xx xx                        d 1743 07 24

Transporterad från 561 till 599 1743 03 30. 

Antagen soldat 1744 02 10 avskedad 1763 enligt soldatregistret.

Sven Dahllund                                          f 1724 xx xx

Transporteras till 548 1759 01 19, Sjuk i Pommern 1758. Gammal, har fel på hörseln. Får  avsked med underhåll 1763.

Antagen soldat 1759 avskedad 1763 enligt soldatregistret.

Per Orkan                                                 f 1730 xx xx

Transporterad från 589 år 1759.

Rångedala (P) AI:2 (1763-1802) Bild 28 / sid 9

Rångedala (P) AI:2 (1763-1802) Bild 39 / sid 3

Rångedala (P) AI:2 (1763-1802) Bild 79 / sid 7

Rångedala (P) AI:3 (1766-1775) Bild 8 / sid 7

Antagen soldat 1766 08 11 avskedad 1789 enligt soldatregistret.

Anders Liljegren (Svensson)                    f 1744 xx xx                        d 1804 01 29

h Kjerstin Petersdotter                             f 1736 xx xx                        d xxxx xx xx

s Anders                                                   f 1769 xx xx Rångedala

d Kjerstin                                                  f 1771 xx xx Rångedala

Rångedala (P) AI:2 (1763-1802) Bild 115 / sid 7

Anders Liljegren (Svensson)                    f 1744 xx xx                        d 1804 01 29

h Kjerstin Petersdotter                             f 1736 xx xx                        d xxxx xx xx

d Kjerstin                                                  f 1771 xx xx Rångedala

Rångedala (P) AI:3 (1766-1775) Bild 47 / sid 85

Anders Liljegren (Svensson)                    f 1744 xx xx                        d 1804 01 29

h Kjerstin Petersdotter                             f 1736 xx xx                        d xxxx xx xx

s Anders                                                   f 1769 xx xx Rångedala

d Kjerstin                                                  f 1771 xx xx Rångedala

s Sven                                                      f 1774 xx xx Rångedala

Rångedala (P) AI:2 (1763-1802) Bild 115 / sid 7

Antagen soldat 1790 02 08 avskedad 1797 07 03 enligt soldatregistret.

Olof Rolig                                                 f 1766 xx xx                        d xxxx xx xx

h Ingrid Johansdotter                               f 1767 xx xx                        d xxxx xx xx

d Maria                                                     f 1791 xx xx

Rångedala (P) AI:2 (1763-1802) Bild 137 / sid 7

Rångedala (P) AI:2 (1763-1802) Bild 164 / sid 15

Olof Rolig                                                 f 1766 xx xx                        d xxxx xx xx

h Ingrid Johansdotter                               f 1767 xx xx                        d xxxx xx xx

d Maria                                                     f 1791 xx xx

d Kjerstin                                                  f 1793 xx xx

s Johannes                                               f 1794 xx xx

Undermålig får avsked.

Rångedala (P) AI:2 (1763-1802) Bild 180 / sid 5

Antagen soldat 1798 01 20 avskedad 1830 06 21 enligt soldatregistret.

Nils Liljegren/Gren (Larsson)                   f 1774 12 03 Rångedala     d 1839 11 01 Rångedala

h1 Annika Svensdotter                             f 1770 xx xx Börstig            d 1829 06 23 Rångedala

d Maria                                                     f 1799 xx xx loco

d Greta                                                     f 1802 05 12 loco

Rångedala (P) AI:4 (1803-1810) Bild 31 / sid 53

Nils Liljegren/Gren (Larsson)                   f 1774 12 03 Rångedala     d 1839 11 01 Rångedala

h1 Annika Svensdotter                             f 1770 xx xx Börstig            d 1829 06 23 Rångedala

d Maria                                                     f 1799 xx xx loco

d Greta                                                     f 1802 05 12 loco

d Annika                                                   f 1804 12 22 loco

Rångedala (P) AI:5 (1810-1826) Bild 32 / sid 55

Nils Liljegren/Gren (Larsson)                   f 1774 12 03 Rångedala     d 1839 11 01 Rångedala

h1 Annika Svensdotter                             f 1770 xx xx Börstig            d 1829 06 23 Rångedala

d Annika                                                   f 1804 12 22 loco

Rångedala (P) AI:5 (1810-1826) Bild 96 / sid 181

Nils Liljegren/Gren (Larsson)                   f 1774 12 03 Rångedala     d 1839 11 01 Rångedala

h1 Annika Svensdotter                             f 1770 xx xx Börstig            d 1829 06 23 Rångedala

s Andreas                                                 f 1823 05 15 loco

Rångedala (P) AI:6 (1826-1842) Bild 28 / sid 47

Rångedala (P) AI:6 (1826-1842) Bild 89 / sid 165

Nils Liljegren/Gren (Larsson)                   f 1774 12 03 Rångedala     d 1839 11 01 Rångedala

h2 Anna Nilsdotter                                   f 1783 02 20 Äspered         d 1842 04 11 Rångedala

Blesserad i höger hand av gevärskula vid Stralsund 1807 03 12. Fånge vid Protten 1808 06 10. Deltagit i fälttåg 1804-1808 samt 1813, 1814. Begär och får avsked med begäran till underhåll. Tjänstgjort utmärkt väl.

Rångedala (P) AI:6 (1826-1842) Bild 28 / sid 47

Antagen soldat 1830 11 30 avskedad 1854 12 06 enligt soldatregistret.

Andreas Staf (Svensson)                         f 1808 02 12 Tärby             d 1854 12 06 Rångedala

h Brita Andersdotter                                 f 1803 05 11 Skölvene       d 1875 03 21

d Anna Maria                                            f 1832 06 28 loco

d Lovisa                                                    f 1835 01 31 loco

Rångedala (P) AI:6 (1826-1842) Bild 89 / sid 165    

Andreas Staf (Svensson)                         f 1808 02 12 Tärby             d 1854 12 06 Rångedala

h Brita Andersdotter                                 f 1803 05 11 Skölvene       d 1875 03 21

d Anna Maria                                            f 1832 06 28 loco

d Lovisa                                                    f 1835 01 31 loco

d Johanna                                                f 1837 03 14 loco               d 1837 05 02 loco

d Sara Beata                                            f 1841 02 04 loco

Rångedala (P) AI:7 (1843-1852) Bild 12 / sid 13

Andreas Staf (Svensson)                         f 1808 02 12 Tärby             d 1854 12 06 Rångedala

h Brita Andersdotter                                 f 1803 05 11 Skölvene       d 1875 03 21

d Lovisa                                                    f 1835 01 31 loco

d Sara Beata                                            f 1841 02 04 loco

d Kristina                                                  f 1843 10 06 loco

s Pehr Gustaf                                           f 1846 02 11 loco

Rångedala (P) AI:8 (1853-1858) Bild 139 / sid 268

Antagen soldat 1855 09 03 avskedad 1857 10 09 enligt soldatregistret.

Carl Johan Staf (Magnusson)                  f 1832 10 19 Tärby             d 1857 10 09 Rångedala

h Sara Lisa Andersdotter                         f 1828 05 04 Hällstad

d Ida Sofia                                                f 1858 04 25 loco

Rångedala (P) AI:8 (1853-1858) Bild 139 / sid 268

Antagen soldat 1858 05 29 avskedad 1888 06 06 enligt soldatregistret.

Gustav Nyman (Johansson)                    f 1834 08 30 Varnum         d 1914 08 09 Borås

Rångedala (P) AI:9 (1859-1867) Bild 136 / sid 266

Gustav Nyman (Johansson)                    f 1834 08 30 Varnum         d 1914 08 09 Borås

h Johanna Persdotter                              f 1834 05 17 Ahlboga

d Anna Maria                                            f 1861 01 01 loco

s Johannes                                               f 1863 07 11 loco

s Carl                                                        f 1865 01 12 loco

Rångedala (P) AI:10 (1867-1876) Bild 1480 / sid 286

Gustav Nyman (Johansson)                    f 1834 08 30 Varnum         d 1914 08 09 Borås

h Johanna Persdotter                              f 1834 05 17 Ahlboga

d Anna Maria                                            f 1861 01 01 loco

s Johannes                                               f 1863 07 11 loco               d 1871 07 18 loco

s Carl                                                        f 1865 01 12 loco

s August                                                   f 1868 09 24 loco

d Charlotta                                                f 1871 11 05 loco

s Oskar                                                     f 1875 03 23 loco               d 1876 04 16 loco

Rångedala (P) AI:11 (1877-1886) Bild 202 / sid 198

Gustav Nyman (Johansson)                    f 1834 08 30 Varnum         d 1914 08 09 Borås

h Johanna Persdotter                              f 1834 05 17 Ahlboga

s Carl                                                        f 1865 01 12 loco

s August                                                   f 1868 09 24 loco

d Charlotta                                                f 1871 11 05 loco

s Johan Oskar                                          f 1878 04 08 loco

Rångedala (P) AI:12 (1887-1898) Bild 213 / sid 203

Gustav Nyman (Johansson)                    f 1834 08 30 Varnum         d 1914 08 09 Borås

h Johanna Persdotter                              f 1834 05 17 Ahlboga

s Carl                                                        f 1865 01 12 loco               Rymt till Amerika

s August                                                   f 1868 09 24 loco               ”frånvarande”

d Charlotta                                                f 1871 11 05 loco               Till Amerika 1888 06 22

s Johan Oskar                                          f 1878 04 08 loco

Rångedala (P) AI:12 (1887-1898) Bild 213 / sid 203

Antagen soldat 1889 10 29 avskedad 1905 09 11 enligt soldatregistret.

Klas Nyman (Andersson)                         f 1867 06 10 Toarp             d 1932 01 16 Brämhult

h Augusta Pehrsson                                f 1860 07 17 Wårhumla      d 1902 01 11 Toarp

d Gerda Maria                                          f 1888 12 20 Wistorp

Rångedala (P) AIIa:1 (1899-1937) Bild 2310 / sid 220

Klas Nyman (Andersson)                         f 1867 06 10 Toarp             d 1932 01 16 Brämhult

h Augusta Pehrsson                                f 1860 07 17 Wårhumla      d 1902 01 11 Toarp

d Gerda Maria                                          f 1888 12 20 Wistorp

s Mårten Laurentius                                 f 1890 09 30 loco

d Hilda Viktoria                                         f 1892 12 23 loco

s Karl Johan                                             f 1894 09 23 loco

d Anna Karolina                                       f 1897 03 28 loco

s Klas Gunnar                                          f 1899 01 25 loco

Flyttar till Toarp 1904 11 21