Om torpinventeringen

Vi var några medlemmar i Rångedala hembygdsförening som startade en soldattorpinventering 2018. Tidigare hade en soldattorpinventering och hembygdsforskning bedrivits av Bengt Fransson, Åke Claesson och Hilding Levinsson, Karl Jansson har skrivit  boken  Min Hembygd.

Vi har bland annat använt dessa källor som underlag för vårt arbete.

Via Internet har man idag tillgång till kyrkoarkiven, historiska kartor, bl a. häradskartor i färg och Soldatregistret.

För att dela in Rångedala använder vi oss av den kyrkliga indelningen i rotar, vilket för Rångedala socken är: Byrotarna, Bredared, Falskog, Finnekumla, Gravryd, Gretlanda och Torpa.

Vid varje torp, backstuga eller annan kulturhistorisk plats kommer vi i senare att sätta upp en stolpe med en skylt på. 

Många intressanta lämningar finns kvar vid alla dessa gamla torp, såsom husgrunder, jordkällare, odlingsrösen m.m.

För att göra torpinventeringen tillgänglig och möjlig att uppdatera har vi valt att publicera den på Internet. Adressen är www.rangedalatorp.se Det är vår förhoppning att på detta vis kunna bevara och förmedla ett stycke historia om vår bygd till kommande generationer.